PLAN RETORNA EMPREGO

O Programa Retorna Cualifica Emprego favorecerá o regreso de 400 galegas e galegos menores de 50 anos residentes no exterior e irá acompañado dun plan personalizado de cualificación e empregabilidade así como de recursos de formación e a formalización do correspondente contrato de traballo. Para poñelo en marcha, a Xunta de Galicia conta coa colaboración das Fundacións Nortempo e Venancio Salcines.

Entidades colaboradoras: